הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת ראה

תוכנית:

מגיש: