הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שופטים

תוכנית:

מגיש: