הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שלח

תוכנית:

מגיש: