הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת שמיני

תוכנית:

מגיש: