הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תזריע

תוכנית:

מגיש: