הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תצוה

תוכנית:

מגיש: