הרב אופיר – המבדיל בין קודש לחול – פרשת תרומה

תוכנית:

מגיש: