בשמחה תמיד

נקודה טובה

מעלה עליונה מן הכל

הכל התקרבות

להרבות בכבוד המקום

תאמין שיכולים לתקן

אין שום ייאוש

תמימות ופשיטות

אפויים בליבי

בקי בהלכה

עיקר החיות

חוט השערה

צור לבבי

בדרך חדשה

תכסיסי מלחמה

כתיבת תגובה