הרב ברוך זרובבל – "אור בהירות הדרך" (לקט שיחות חיזוק)

תוכנית:

מגיש:

בשמחה תמיד

נקודה טובה

מעלה עליונה מן הכל

הכל התקרבות

להרבות בכבוד המקום

תאמין שיכולים לתקן

אין שום ייאוש

תמימות ופשיטות

אפויים בליבי

בקי בהלכה

עיקר החיות

חוט השערה

צור לבבי

בדרך חדשה

תכסיסי מלחמה