הרב ברוך זרובבל – סיפורי מעשיות – בעטליר

תוכנית:

מגיש:

כשתהיה בשמחה

מדינת החכמים

הקבצן העיוור

הקבצן החירש

הקבצן כבד הפה

הקבצן הגיבן

הקבצן בלי הידיים