כשתהיה בשמחה

מדינת החכמים

הקבצן העיוור

הקבצן החירש

הקבצן כבד הפה

הקבצן הגיבן

הקבצן בלי הידיים

כתיבת תגובה