הרב ברוך זרובבל – סיפורי מעשיות – בעל תפילה

תוכנית:

מגיש:

התכלית

מדינת הממון

השליחים

הגיבור

התינוק

הכבוד

הדיבור

השמחה

החכמה

הגיבור