הרב ברוך זרובבל – סיפורי מעשיות – בת מלך

תוכנית:

מגיש:

הקדמה והריחוק

שביל מן הצד

המבצר

געגועים

היכן אני בעולם

מעיין של יין

בוודאי יש

מבצר של מרגליות