הרב ברוך זרובבל – סיפורי מעשיות – חכם ותם

תוכנית:

מגיש:

חכם ותם

היה רק מלא שמחה תמיד

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

אם תהיה חכם ממני

שליח המלך

הממונה על האוצרות

הראית את המלך?

הבעל שם