הרב אהוד שדה – היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות – לקט תוכניות מיוחד לחג הסוכות

תוכנית:

מגיש:

תגיות:

1)

2)

3)

4)