משמעות המילה “פורטונה” (ממקור טורקי) בלדינו היא “סערה בים” או “סבל”.
השיר הזה הוא מחווה לקהילות הספרדיות שגורשו מספרד ב-1492 ונרדפו עד להשמדתם הכמעט מוחלטת במאה ה-20.
לעולם לא עוד!

כתיבת תגובה